CHUYÊN MÔN

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 Giáo dục mầm non huyện Diễn Châu

Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016 Giáo dục mầm non huyện Diễn Châu

Sáng ngày 18/9/2015, cấp học mầm non huyện Diễn Châu tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm học 2015-2016.